Consfătuirea națională a directorilor liceelor cu profil pedagogic – ediția 2015, Constanţa

În perioada 05-07 septembrie 2015, la Constanța, s-a derulat Consfătuirea națională a directorilor liceelor cu profil pedagogic, unde s-au dezbătut următoarele teme:

  1. Diagnoza managementului educațional în liceele cu profil pedagogic la nivelul fiecărui județ, pentru anul școlar 2014-2015;
  2. Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în liceele cu profil pedagogic în anul școlar 2015-2016 – elaborarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a procesului educațional în profilul pedagogic din filiera vocațională;
  3. (mai mult…)

Citește mai mult