Olimpiada Naţională de Pedagogie-Psihologie, Craiova, aprilie 2016