Conferința Națională a Asociației Colegiilor și Liceelor Pedagogice (ANCLP), ediţia 2015, Rm. Vâlcea

În perioada 26-28 februarie 2015, la Râmnicu Vâlcea, au avut loc lucrările Conferinței Naționale a Asociației Colegiilor și Liceelor Pedagogice, cu tema: ”Învățământul preuniversitar pedagogic în actualitate: Neregulile regulamentelor. Dramatica realitate a unei legislații contradictorii”. La conferință au participat directorii şi delegaţii ai membrilor ANCLP din liceele şi colegiile pedagogice din România. Au fost invitaţi reprezentanţii ai Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, ai Parlamentului şi ai universităţilor de prestigiu din ţară.