Arhivă evenimente

Studiul de politici publice în educație in context pandemic, oct. 2020

Videoconferința - Scenarii posibile pentru începerea noului an școlar, ANCLP-MEC, 14 iulie 2020
Videoconferința Cercetare de diagnostic..., ANCLP, MEC, Federația Părinților, 14 mai 2020
Videoconferinţa ANCLP CERCETARE DE DIAGNOSTIC ŞI RADIOGRAFIERE A STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ROMÂNESC ÎN ŞI DUPĂ PANDEMIA COVID-19 a avut loc la data de 14 mai 2020, cu participarea reprezentanților ANCLP România, ai Federației Părinților din Învățământul Preuniversitar, ai Centrului Step by Step și ai Ready Nation RO.
Mesajul preşedintelui ANCLP la început de an şcolar
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Întâlnirile itinerante ale Colegiului Director ANCLP, Bistriţa, 11 dec. 2017, Liceul de Muzică „Tudor Jarda”
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Colegiul Naţional Pedagogic Carol I, Câmpulung Muscel - 150 de ani
ANCLP - Diploma de Excelenţă la Gala Premiilor Edumanager.ro, Bucureşti, 2017
ANCLP - la Colocviul International de la Sorbona, 3-5 oct. 2017

ÎN CĂUTAREA UNEI TAXONOMII A STĂRII DE BINE A ELEVILOR
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA

Proiect de echipă și de parteneriat multiplu (Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj/ Faculta-tea de Psihologie și Științe ale Educației, 27 de licee și școli din țară) În căutarea unei taxonomii a stării de bine a elevilor în învățământul preuniversitar din România este o cercetare de pionierat în România, desfășurată în perioada februarie-septembrie a.c. și efectuată pe un eșantion de 2500 de elevi de la unități școlare din 24 de județe ale tării, cercetare bazată pe o documentare teoretică solidă, pe valorificarea rezultatelor obținute în 27 de focus-grupuri organizate cu elevi, profesori și părinți, pe analiza și interpretarea a 2300 de chestionare valide, având ca finalitate experimentarea și validarea unei scale de măsurare a stării de bine a elevilor și analiza predictorilor și a consecințelor acesteia în context educațional românesc.
Echipa de cercetare a fost compusă din prof. dr. Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România (www.anclp.ro), director al Colegiului Național Pedagogic ”Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca (www.pedacj.ro), prof. dr. Adrian Opre, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educatiei, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj (https://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/), prof. dr. Dana Opre și lect. dr. Sebastian Pintea de la aceeași facultate, la care s-a adăugat prof. dr. Anca-Denisa Petrache, MEN ((www.edu.ro).
Proiectul s-a bazat pe derularea următoarelor etape majore:

 1. Documentarea/analiza literaturii de specialitate pentru identificarea conceptelor, sintagmelor și a modalităților deja validate științific privind definirea conceptului de stare de bine în educație, identificarea direcțiilor de operaționalizare ale conceptelor sus-menționate și ale conținuturilor lor specifice, identificarea unor seturi de itemi (ca modalități concrete de manifestare ale conceptului), așa cum rezultă aceștia din analiza literaturii de specialitate la nivel european și internațional.
 2. Consultarea principalelor categorii de actori relevanți (engl. stakeholders) pentru fenomenul educațional cu privire la modalitățile concrete prin care acest concept se manifestă în contextul educațional românesc. În acest sens s-au organizat focus-grupuri cu reprezentanți ai fiecărei categorii de actori relevanți. Rezultatul acestei etape l-a reprezentat un raport de sinteză a perspectivelor relevate în focus-grupuri, incluzând atât elementele comune, cât și cele specifice fiecărei categorii de participanți.
 3. Elaborarea unei scale de măsurare a stării de bine în context educațional românesc (varianta experimentală). În această etapă, prin coroborarea informațiilor rezultate din analiza literaturii științifice cu informațiile rezultate din investigarea actorilor relevanți, s-au conturat structura dimensională a conceptului, precum și seturile de itemi care să surprindă cât mai fidel modalitatea de manifestare a fiecărei dimensiuni. Rezultatul final al acestei secvențe l-a reprezentat constituirea variantei de lucru/de experimentare a scalei de măsurare a stării de bine în context educațional românesc.
 4. Validarea scalei de măsurare a stării de bine în context educațional românesc. În această etapă, scala obținută a fost aplicată pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 2500 de elevi. Datele obținute au fost introduse într-o bază de date electronică și prelucrate statistic cu ajutorul unui software specific. Pe baza acestor analize s-au validat structura factorială a scalei, consistența internă, concurența, convergența, divergența și predictibilitatea. Analiza statistică a evidențiat și etaloanele scalei, respectiv distribuția stării de bine și a răspunsurilor tipice, în funcție de factorii socio-demografici. Rezultatul acestei etape l-a constituit conturarea variantei finale a scalei, însoțită de raportul privind rezultatele studiului de validare.
 5. Analiza predictorilor stării de bine și a principalelor consecințe/beneficii ale acesteia în context educațional dat. Metoda de cercetare utilizată în această etapă a fost ancheta de tip survey, cu un chestionar standardizat care a conținut, alături de itemii din scala stării de bine, toate variabilele de tip predictor, consecințe ale stării de bine în context educațional. Rezultatul acestei etape s-a concretizat într-un raport conținând argumentele în favoarea principalilor predictori, respectiv consecințele stării de bine în context educațional românesc, precum și într-o ierarhizare a acestor factori, așa cum au fost aceștia reprezentați în testarea modelelor statistice.
Cercetarea a fost prezentată de profesorul Mircea Bertea la colocviul international de la Paris, Universitatea Sorbona, 2-5 oct. a.c., colocviu cu tema: Le bien-être dans l’éducation: un objet de recherche pour les sciences humaines et sociales (https://well-being-educ.sciencesconf.org/).
Link-uri cercetare:

Notă:
Facem precizarea că această cercetare complexă nu a beneficiat de finanțare, fiind desfășurată pe bază de voluntariat, cheltuielile cu aparatura, consumabilele, aplicare, colectare și transport chestionare fiind susținute de Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România (ANCLP).
Conferinţa Naţională ANCLP, Predeal, 23-26 martie 2017
15-18.01.2017, preşedintele ANCLP în vizită la ESPE de l'Academie de Paris, Universitatea Sorbona
Întâlnirea de lucru a Consiliului director ANCLP, Cluj-Napoca, 11 ianuarie 2017

Galerie foto

Pedagogic Slobozia - 45 de ani, dec. 2016
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Invitaţie, program şi medalie aniversară
Ecouri în presă:
Galerie foto
Conferinţa Naţională a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice, ediţia 2016
Constituirea grupului de lucru pentru Regulamentul liceelor/colegiilor pedagogice
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Galerie foto

Olimpiada Naţională de Pedagogie-Psihologie, Craiova, aprilie 2016

REZULTATELE LA OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LA CRAIOVA:

  Olimpiada Nationala de Pedagogie_ Psihologie 2016

 • pe locul 1 se află lotul Colegiului Naţional Pedagogic Gh. Lazăr Cluj-Napoca (2 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III, 2 menţiuni);
 • pe locul 2 – Iaşul (2 premii I, 1 premiu II, o menţiune);
 • pe locul 3 – Ploieştiul (1 premiu I, 1 premiu II, 2 menţiuni);
 • pe locul 4 – Rm. Vâlcea (1 premiu I, 1 premiu II, o menţiune);
 • pe locul 5 – Bârladul (1 premiu I, 1 premiu III, 2 menţiuni);
 • pe locul 6 – Caransebeşul (1 premiu I, 1 premiu III);
 • pe locul 7 – Odorheiul Secuiesc (1 premiu I);
 • pe locul 8 – Alexandria, Bacău, Constanţa (cu câte 1 premiu II şi 2 menţiuni);
 • pe locul 9 – Argeş şi Botoşani (cu câte 1 premiu II);
 • pe locul 10 – Satu Mare (2 premii III);
 • pe locul 11 – Bistriţa Năsăud şi Târgovişte (cu câte 1 premiu III şi o menţiune);
 • pe locul 12 – Bucureşti, Timişoara, Focşani (cu câte 2 menţiuni);
 • pe locul 13 – Buzău, Brăila, Giurgiu, Slatina, Tg. Mureş (cu câte o menţiune).

DUPĂ CRITERIUL MEDIILOR OBŢINUTE:

 • pe locul I – Iaşi (9,80);
 • pe locul II – Cluj şi Caransebeş (9,60);
 • pe locul III – Rm. Vâlcea, Ploieşti, Odorheiu Secuiesc (9,50);
 • pe locul IV – Bârlad, Constanţa, Botoşani (9,40);
 • pe locul V – Satu Mare (9,30);
 • pe locul VI – Alexandria (9,20);
 • pe locul VII – Timişoara (9,15);
 • pe locul VIII – Focşani, Bacău, Târgovişte (9,10);
 • pe locul IX – Bucureşti (9,05);
 • pe locul X – Bistriţa Năsăud şi Olt (9,00).
Întâlnirile itinerante ale Colegiului Director ANCLP, Sibiu, 24 martie 2016
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA”
În vederea punerii în aplicare a Rezoluției Conferinței Naționale ANCLP de la Cluj-Napoca, febr. 2016 și a optimizării pregătirilor pentru participarea cu succes a colegiilor și liceelor pedagogice la olimpiadele naționale de pedagogie-psihologie și a olimpiadei animatorilor, Colegiul director al Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice (ANCLP) din România a hotărât organizarea și desfășurarea unor întâlniri itinerante ale membrilor Colegiului director cu profesorii și învățătorii celor mai importante colegii și licee pedagogice din țară.
Inaugurarea acestor întâlniri a avut loc la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu, joi, 24 martie a.c.
Au participat:

 • Prof. dr. Mircea BERTEA, președinte ANCLP
 • Prof. Simona ANDREI, membră a Colegiului director ANCLP
 • Prof. Rodica ȚĂLNARIU, director al colegiului gazdă, membră al Colegiului director ANCLP
 • Profesori și învățători ai instituției gazdă.

IMAGINI Click aici

Colegiul Național Pedagogic „Șt.Velovan” Craiova - 145 de ani

C.N. Pedagogic ”Ștefan Velovan”, a împlinit pe 3 octombrie 2015, o frumoasă şi venerabilă vârstă de 145 ani de istorie şi tradiţie care ne onorează, dar în acelaşi timp ne responsabilizează. Suntem posesorii unui tezaur ai tradiţiei pedagogice, a învăţătorilor şi educatorilor care au educat acest popor atât în vremuri grele, pline de sacrificii cât şi în perioade rodnice de pace creativă. Misiunea acestui, îndrăznesc să spun, templu al educaţiei, este aceea de a şlefui şi forma caractere, de a creşte aripile celor care vor trebui să zboare pentru ziua de mâine, celor care vor lua decizii pentru acest neam şi ţară, atunci când va sosi ceasul. Rolul educaţiei pentru o naţiune este fundamental, pentru că numai o educaţie aleasă ne va reda demnitatea şi conştiinţa că şcoala este actul devenirii noastre. (Cuvântul Libertăţii, 9 octombrie 2015, C.N Pedagogic „Ştefan Velovan” – 145 de ani de istorie şi tradiţie pedagogică)

Seminariile interactive ale Colegiului Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca, 2015

Precizări metodice 2014-2015
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Seminar predare integrată
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Conferinţa Naţională ANCLP, Călimăneşti
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Conferinţa Naţională ANCLP, Predeal, 2013
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Preparandia Arad - 200 de ani, 2012
Mesajul Preşedintelui Academiei Române

Mesajul Presedintelui Academie Romane

Seminarul Naţional al LIceelor şi Colegiilor Pedagogice, Sinaia, 2010
Adresa Minister

Pag.1_Adresa Minister_Seminarul

Programul Seminarului

Citește mai mult