Date de identificare

logoASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A COLEGIILOR ȘI LICEELOR PEDAGOGICE
Str. Alexandru Vaida-Voevod Nr. 55, 400592 CLUJ-NAPOCA
Cont: RO 72 BTRL 01301205769681XX
Banca Transilvania, Sucursala Cluj, C.I.F.: 29407976
https://www.anclp.ro