Focşani

Focşani, 150 de ani de învăţământ pedagogic